Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 04/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 04/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        696,000        711,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,088,000     2,133,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,480,000     3,555,000
         d) Loại 1 chỉ     6,960,000     7,110,000
         e) Loại 10 chỉ   69,600,000   71,100,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   79,500,000   81,800,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,160,000     7,260,000
2. Vàng 24K     6,950,000     7,110,000
3. Vàng 95%     6,590,000     6,760,000
4. Vàng 68%     4,680,000     4,880,000
5. Vàng 18K (75%)     5,190,000     5,390,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,990,000     4,190,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,790,000     2,990,000
Bài trước Bài sau