Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        715,000        734,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,145,000     2,202,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,575,000     3,670,000
         d) Loại 1 chỉ     7,150,000     7,340,000
         e) Loại 10 chỉ   71,500,000   73,400,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   80,400,000   82,700,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,390,000     7,490,000
2. Vàng 24K     7,140,000     7,340,000
3. Vàng 95%     6,800,000     6,970,000
4. Vàng 68%     4,840,000     5,040,000
5. Vàng 18K (75%)     5,360,000     5,560,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,120,000     4,320,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,890,000     3,090,000
Bài trước Bài sau