Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        727,000        763,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,181,000     2,289,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,635,000     3,815,000
         d) Loại 1 chỉ     7,270,000     7,620,000
         e) Loại 10 chỉ   72,700,000   76,200,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,000,000   84,300,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,670,000     7,770,000
2. Vàng 24K     7,260,000     7,630,000
3. Vàng 95%     7,000,000     7,320,000
4. Vàng 68%     4,890,000     5,240,000
5. Vàng 18K (75%)     5,430,000     5,780,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,140,000     4,490,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,860,000     3,210,000
Bài trước Bài sau