Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         720,000         765,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,160,000      2,295,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,600,000      3,825,000
         d) Loại 1 chỉ      7,200,000      7,650,000
         e) Loại 10 chỉ    72,000,000    76,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    82,500,000    90,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,200,000      7,300,000
2. Vàng 24K      7,200,000      7,650,000
3. Vàng 95%      6,830,000      7,340,000
4. Vàng 68%      4,770,000      5,250,000
5. Vàng 18K (75%)      5,290,000      5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)      4,010,000      4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,760,000      3,220,000
 
Bài trước Bài sau