Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/06/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         700,000         740,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,100,000      2,220,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,500,000      3,700,000
         d) Loại 1 chỉ      7,000,000      7,400,000
         e) Loại 10 chỉ    70,000,000    74,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    74,680,000    77,280,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,450,000      7,550,000
2. Vàng 24K      6,990,000      7,400,000
3. Vàng 95%      6,640,000      7,100,000
4. Vàng 68%      4,630,000      5,080,000
5. Vàng 18K (75%)      5,140,000      5,610,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,900,000      4,360,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,680,000      3,120,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau