Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        737,000        761,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,211,000     2,283,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,685,000     3,805,000
         d) Loại 1 chỉ     7,370,000     7,600,000
         e) Loại 10 chỉ   73,700,000   76,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   81,600,000   84,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,650,000     7,750,000
2. Vàng 24K     7,350,000     7,610,000
3. Vàng 95%     6,860,000     7,300,000
4. Vàng 68%     4,800,000     5,230,000
5. Vàng 18K (75%)     5,380,000     5,770,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,090,000     4,480,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,800,000     3,210,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau