Bảng tỷ giá vàng ngày 19/02/2024 - lúc 05g 15

Bảng tỷ giá vàng ngày 19/02/2024 - lúc 05g 15

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ620,000670,00019/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,860,0001,950,00019/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,160,0003,250,00019/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,320,0006,450,00019/02/2024
e. Loại 10 chỉ63,200,00064,500,00019/02/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)75,500,00078,600,00019/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,350,0006,450,00019/02/2024
2 Vàng 24K6,310,0006,430,00019/02/2024
3Vàng 18K4,683,0004,873,00019/02/2024
4Vàng 14K3,609,0003,789,00019/02/2024
5Vàng 10K2,511,0002,701,00019/02/2024
Bài trước Bài sau