Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/06/2024 - Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/06/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         722,000         757,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,166,000      2,271,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,610,000      3,785,000
         d) Loại 1 chỉ      7,220,000      7,570,000
         e) Loại 10 chỉ    72,200,000    75,700,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    74,680,000    77,280,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,620,000      7,720,000
2. Vàng 24K      7,210,000      7,570,000
3. Vàng 95%      6,850,000      7,260,000
4. Vàng 68%      4,780,000      5,200,000
5. Vàng 18K (75%)      5,310,000      5,730,000
6. Vàng 14K (58,3%)      4,020,000      4,460,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,770,000      3,190,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau