Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/06/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         731,000         765,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,193,000      2,295,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,655,000      3,825,000
         d) Loại 1 chỉ      7,310,000      7,650,000
         e) Loại 10 chỉ    73,100,000    76,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    74,680,000    77,280,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,700,000      7,800,000
2. Vàng 24K      7,300,000      7,650,000
3. Vàng 95%      6,940,000      7,340,000
4. Vàng 68%      4,840,000      5,250,000
5. Vàng 18K (75%)      5,380,000      5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)      4,080,000      4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,800,000      3,220,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau