Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 23/04/2024 Lần 3

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 23/04/2024 Lần 3

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        711,000        745,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,133,000     2,235,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,555,000     3,725,000
         d) Loại 1 chỉ     7,110,000     7,450,000
         e) Loại 10 chỉ   71,100,000   74,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   80,700,000   83,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,500,000     7,600,000
2. Vàng 24K     7,090,000     7,450,000
3. Vàng 95%     6,750,000     7,150,000
4. Vàng 68%     4,690,000     5,120,000
5. Vàng 18K (75%)     5,250,000     5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,960,000     4,390,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,730,000     3,140,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau