Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 29/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 29/03/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        681,000        696,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,043,000     2,088,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,405,000     3,480,000
         d) Loại 1 chỉ     6,810,000     6,960,000
         e) Loại 10 chỉ   68,100,000   69,600,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   79,300,000   81,600,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,010,000     7,110,000
2. Vàng 24K     6,800,000     6,960,000
3. Vàng 95%     6,440,000     6,610,000
4. Vàng 68%     4,580,000     4,780,000
5. Vàng 18K (75%)     5,070,000     5,270,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,900,000     4,100,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,730,000     2,930,000
Bài trước Bài sau