Chính sách bảo hành thu đổi

I. Quy định chung

Khách hàng vui lòng kiểm tra lại hàng và tiền trước khi ra khỏi quầy thanh toán và giữ lại hóa đơn của sản phẩm trước khi ra khỏi quầy thanh toán.

Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) của khách hàng Công ty chỉ giải quyết trong vòng 01 ngày kể từ ngày giao dịch với khách hàng.

Khách hàng vui lòng giữ lại hóa đơn của sản phẩm để được hưởng ưu đãi trong trường hợp bán lại hoặc đổi hàng. Nếu không có hóa đơn SBJ sẽ mua hoặc trao đổi theo chính sách hậu mãi có hiệu lực vào thời điểm thực hiện.

II. Quy định bảo hành sản phẩm

1. Đối với dây chuyền 14K ,18K:

Bảo hành vĩnh viễn đánh bóng, xi mới.

Đối với các sản phẩm bị đứt, gãy: không thuộc phạm vi bảo hành sẽ thực hiện tính phí theo thực tế phát sinh.

2. Đối với toàn bộ các mặt hàng trang sức :

Bảo hành vĩnh viễn đánh bóng, xi mới.

Bảo hành 12 tháng về đá kim cương tấm, đá CZ tấm (rớt do lỗi kỹ thuật)

Khi khách hàng mua Kim cương ép vỉ hoặc vỏ Trang sức Kim cương SBJ, khách hàng sẽ được gắn đá miễn phí.

III. Quy định về việc thu mua lại hàng hóa SBJ

STT

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN/ CÒN HÓA ĐƠN

SẢN PHẨM HƯ HỎNG/

MẤT HÓA ĐƠN

(không thể truy lục HĐ)

MUA  LẠI

ĐỔI HÀNG

1

Trang sức Vàng 24K ép vĩ

- Trường hợp sản phẩm còn nguyên bao bì ép vĩ: mua vào theo giá niêm yết mua vào vàng 24K ép vĩ.

- Trường hợp sản phẩm không còn trong bao bì nhưng vẫn đảm bảo đúng trọng lượng và nguyên vẹn như ban đầu:

+ Bán:  mua vào theo giá niêm yết mua vào vàng 24K ép vĩ trừ 15.000đ .

+ Ép vĩ lại:chi phí 15.000đ/vĩ.

+ Trường hợp sản phẩm không còn trong bao bì bị hao hụt trọng lượng ghi trên bao bì hoặc không còn nguyên vẹn như ban đầu: mua vào theo trọng lượng cân lại của sản phẩm với giá niêm yết mua vào vàng 24K

- Không thực hiện đổi hàng

2

Dây chuyền 14K

Thu lại 70% giá trị hóa đơn

Thu lại 80% giá trị hóa đơn

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại)

Thu lại theo trọng lượng vàng (theo giá niêm yết tại thời điểm, đá quý/ bán quý được xác định giá trị tại thời điểm giao dịch)

3

Trang sức

Kiểu Ý

Thu lại 70% giá trị hóa đơn

Thu lại 80% giá trị hóa đơn

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại)

Thu lại theo trọng lượng vàng (theo giá niêm yết tại thời điểm, đá quý/ bán quý được xác định giá trị tại thời điểm giao dịch)

4

Trang sức

Vỏ Kim cương

Thu lại 80% giá trị hóa đơn

Thu lại 90% giá trị hóa đơn

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại)

5

Trang sức khác

(Đá cz, đá màu, nhẫn cặp, trang sức trơn)

Thu lại 70% giá trị hóa đơn

Thu lại 85% giá trị hóa đơn

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại)

6

Trang sức thiết kế riêng theo yêu cầu

 • Vàng : mua lại theo trọng lượng vàng(theo giá vàng niêm yết tại thời điểm)

 • Đá quý (kim cương/Ruby/Sapphire): mua lại theo giá thỏa thuận

 • Đá bán quý, đá CZ : không thu đổi

7

Kim cương

ép vỉ

Kim cương dưới 6.0 ly, thu lại 93%

Kim cương trên 6.0 ly, thu lại 95%

Kim cương dưới 6.0 ly, thu lại 97%

Kim cương trên 6.0 ly, thu lại 98%

Trường hợp kim cương bị trầy, xước, nứt mẻ mua vào hoặc tính đổi hàng theo giá thỏa thuận

8

Các loại đá Quý (Ruby /Sapphire / Emeral)

Thu 70 % giá trị hóa đơn từ 1.000.000đ/viên trở lên

Không thực hiện thu đổi

9

Trang sức Bạc SBJ

Không thu đổi

10

Hàng do lỗi từ SBJ và sữa chữa trên 2 lần sẽ thu lại 100 % giá trị hóa đơn.

11

 • Khách hàng có thể đổi nhiều sản phẩm có tổng giá trị nhỏ hơn sang 1 sản phẩm mới và ngược lại. Giá trị sử dụng quy đổi là giá trị sản phẩm sau chiết khấu.

 • Đối với trường hợp khách hàng mua Kim cương thanh toán bằng thẻ tín dụng khi bán lại dưới 45 ngày thì tỉ lệ thu đổi là 85%, sau 45 ngày thu đổi theo quy định

 • Đối với sản phẩm có đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu lại trên hóa đơn thì tiến hành thu lại theo tỉ lệ thỏa thuận đã đóng dấu sau hoá đơn. Trường hợp không đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu đổi sau hóa đơn thì áp dụng thu lại theo quy định hiện hành.

           + Lưu ý : trường hợp trên một hóa đơn có 2 món hàng nhưng khách hàng chỉ bán một món thì nhân viên bán hàng phải mượn lại hóa đơn gốc photo để thu cho khách theo tỉ lệ trên hóa đơn gốc .

 • Chế độ thu đổi chỉ được áp dụng cho các nhóm sản phẩm cùng nhóm chủng loại

 • Sản phẩm còn nguyên vẹn khi thu mua lại, với trọng lượng chênh lệch từ 05 ly trở lại không trừ hao hụt, nếu trọng lượng chênh lệch lớn hơn 05 ly thì căn cứ vào giá trị vàng thực tế nhân với tỷ lệ phần trăm thu lại theo quy định.

 •   Tất cả các trang sức, kim cương của SBJ khi thu mua lại không thể trích lục hóa đơn thì  trọng lượng vàng được xác định bằng tổng trọng lượng trừ đi trọng lượng đá của sản phẩm tương đương sau đó thực hiện thu lại theo giá vàng tại thời điểm.

 • Kim cương, đá quý sẽ được thu theo giá thỏa thuận.

 • Đá CZ, bán quý không thu mua lại.

Lưu ý : Tất cả các trường hợp thu đổi phải đính kèm hóa đơn gốc. Trường hợp thất lạc hóa đơn gốc hoặc KH chỉ có biên nhận bán hàng, NVBH phải truy xuất hóa đơn trên phần mềm cho KH và thực hiện mua lại như sau:

1. Đối với sản phẩm mua từ 02 năm kể từ ngày xuất hóa đơn bán hàng sẽ thu đổi :

Stt

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN/CÒN HÓA ĐƠN

MUA  LẠI

ĐỔI HÀNG

1

Trang sức kiểu Ý, trang sức bán theo trọng lượng

Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết tại thời điểm Mua vào

Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết tại thời điểm Bán ra

Không thực hiện thu đổi đá đính kèm

2

Trang sức SBJ

Thu lại 70% giá trị hóa đơn

Thu lại 80% giá trị hóa đơn

ĐK: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại)

3

Kim cương ép vỉ

Kim cương dưới 6.0 ly, thu lại 90%

Kim cương trên 6.0 ly, thu lại 95%

Kim cương dưới 6.0 ly, thu lại 95%

Kim cương trên 6.0 ly, thu lại 97%

4

Các loại đá Quý

Ruby / Sapphire / Emeral

Thu 70 % giá trị hóa đơn từ 1.000.000đ/viên trở lên

2. Đối với sản phẩm mua trên 02 năm kể từ ngày xuất hóa đơn bán hàng sẽ áp dụng thu lại như sau:

Vàng : mua lại theo trọng lượng vàng(theo giá vàng niêm yết tại thời điểm)

Đá quý (kim cương/Ruby/Sapphire): mua lại theo giá thỏa thuận

Đá bán quý, đá CZ : không thu đổi

IV. Chế độ hậu mãi – thu đổi hàng hóa kênh doanh nghiệp

STT

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN/ CHƯA QUA SỬ DỤNG

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN/ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

SẢN PHẨM HƯ HỎNG

Mua lại

Đổi hàng

Mua lại

Đổi hàng

Mua lại

1

Trang sức kiểu Ý

Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết tại thời điểm (không bao gồm đá)

Thu lại 70%

(6 tháng)

Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết (không bao gồm đá)

2

Trang sức SBJ (Bán theo món)

Thu lại 70%

Thu lại 80%

(6 tháng)

Mua lại :Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết (kim cương tấm, đá quý 70%)

Đổi hàng: Đổi ngang trọng lượng vàng cùng chủng loại vàng hoặc qui đổi về vàng 99.99 (kim cương tấm, đá quý 70%)

3

Trang sức SBJ (Bán theo trọng lượng vàng)

Thu lại trọng lượng vàng theo giá niêm yết tại thời điểm (70% kim cương, đá quý)

Đổi ngang trọng lượng vàng cùng chủng loại vàng hoặc qui đổi về vàng 99.99  (50% tiền công, tiền đá; 70% kim cương, đá quý)

4

Kim cương ép vỉ

Thu lại 70%

Thu lại 80%

70% trừ chi phí ép vỉ

80% trừ chi phí ép vỉ

Không thu lại

5

 • Hàng do lỗi từ SBJ và sữa chữa trên 2 lần sẽ thu lại 100 % giá trị hóa đơn.

 •    Tổng giá trị lũy kế của doanh thu đổi/ trả hàng không vượt quá 30% tổng giá trị lũy kế doanh thu.

* Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách của SBJ tại từng thời điểm.