Image
Image

LOAN PHỤNG SUM VẦY

MKTJ145JT
2.800.000 VND

Long và Phượng là biểu tượng rất cao qúy nằm trong bộ Tứ Linh. Sự kết hợp của Rồng và Phượng là biểu tượng tuyệt vời của hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội. Cũng có thể dùng trong phòng đọc sách, phòng làm việc để tăng cường trí tuệ và sự tăng tiến về học vấn, quan hệ xã hội…

Mua hàng qua điện thoại

TP.HCM: 0909.54.34.66

Hà nội: 0903.62.62.42