Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/06/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         703,000         755,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,109,000      2,265,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,515,000      3,775,000
         d) Loại 1 chỉ      7,030,000      7,550,000
         e) Loại 10 chỉ    70,300,000    75,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    75,700,000    82,900,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,030,000      7,130,000
2. Vàng 24K      7,020,000      7,550,000
3. Vàng 95%      6,670,000      7,240,000
4. Vàng 68%      4,650,000      5,190,000
5. Vàng 18K (75%)      5,170,000      5,720,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,910,000      4,450,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,690,000      3,180,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau