Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ        734,000        760,000         b) Loại 0.3 chỉ     2,202,000     2,280,000         c) Loại 0.5 chỉ     3,670,000     3,800,000        ...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ        737,000        761,000         b) Loại 0.3 chỉ     2,211,000     2,283,000         c) Loại 0.5 chỉ     3,685,000     3,805,000        ...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ        740,000        762,000         b) Loại 0.3 chỉ     2,220,000     2,286,000         c) Loại 0.5 chỉ     3,700,000     3,810,000        ...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 15/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ        736,000        756,000         b) Loại 0.3 chỉ     2,208,000     2,268,000         c) Loại 0.5 chỉ     3,680,000     3,780,000        ...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ        732,000        767,000         b) Loại 0.3 chỉ     2,196,000     2,301,000         c) Loại 0.5 chỉ     3,660,000     3,835,000         d)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ             730,000             766,000         b) Loại 0.3 chỉ           2,190,000           2,298,000         c) Loại 0.5 chỉ           3,650,000           3,830,000         d)...

Đọc thêm