Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/06/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         722,000         757,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,166,000      2,271,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         720,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,160,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 19/06/2024 - lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         720,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,160,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 19/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         715,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,145,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 18/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         715,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,145,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         711,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,133,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm