Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 07/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         700,000         765,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,100,000      2,295,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 06/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         700,000         754,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,100,000      2,262,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         699,000         752,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,097,000      2,256,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 04/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         701,000         755,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,103,000      2,265,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         703,000         755,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,109,000      2,265,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 31/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         711,000         780,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,133,000      2,340,000         c)...

Đọc thêm