Giá vàng

Bảng tỷ giá vàng ngày 15/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa) Loại 0.1 chỉ630,000685,00015/02/2024b) Loại 0.3 chỉ1,894,0001,975,00015/02/2024c) Loại 0.5 chỉ3,160,0003,275,00015/02/2024d) Loại 1 chỉ6,320,0006,500,00015/02/2024e) Loại 10 chỉ63,200,00065,000,00015/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC            Vàng miếng...

Đọc thêm

Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa) Loại 0.1 chỉ633,000688,00007/02/2024b) Loại 0.3 chỉ1,902,0001,983,00007/02/2024c) Loại 0.5 chỉ3,173,0003,288,00007/02/2024d) Loại 1 chỉ6,345,0006,525,00007/02/2024e) Loại 10 chỉ63,450,00065,250,00007/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC            Vàng miếng...

Đọc thêm

Bảng tỷ giá vàng ngày 06/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa) Loại 0.1 chỉ630,000685,00006/02/2024b) Loại 0.3 chỉ1,894,0001,975,00006/02/2024c) Loại 0.5 chỉ3,160,0003,275,00006/02/2024d) Loại 1 chỉ6,320,0006,500,00006/02/2024e) Loại 10 chỉ63,200,00065,000,00006/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC            Vàng miếng...

Đọc thêm

Bảng tỷ giá vàng ngày 05/02/2024 - Lần 3 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa) Loại 0.1 chỉ631,000686,00005/02/2024b) Loại 0.3 chỉ1,896,0001,977,00005/02/2024c) Loại 0.5 chỉ3,163,0003,278,00005/02/2024d) Loại 1 chỉ6,325,0006,505,00005/02/2024e) Loại 10 chỉ63,250,00065,050,00005/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC            Vàng miếng...

Đọc thêm