Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 23/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         721,000         760,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,163,000      2,280,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 22/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         721,000         775,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,163,000      2,325,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         721,000         780,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,163,000      2,340,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/05/2024 - lần 3

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         722,000         780,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,166,000      2,340,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/05/2024 - lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         721,000         780,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,163,000      2,340,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         721,000         780,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,163,000      2,340,000         c) Loại...

Đọc thêm