Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 15/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         716,000         765,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,148,000      2,295,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 14/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         716,000         765,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,148,000      2,295,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/05/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         716,000         775,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,148,000      2,325,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         720,000         765,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,160,000      2,295,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/05/2024 - Lần 3

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         726,000         785,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,178,000      2,355,000         c) Loại...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/05/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         722,000         775,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,166,000      2,325,000         c) Loại...

Đọc thêm