Giá vàng

Bảng tỷ giá vàng ngày 18/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa. Loại 0.1 chỉ635,000690,00018/02/2024b. Loại 0.3 chỉ1,908,0001,989,00018/02/2024c. Loại 0.5 chỉ3,183,0003,298,00018/02/2024d. Loại 1 chỉ6,345,0006,545,00018/02/2024e. Loại 10 chỉ63,450,00065,450,00018/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC 1Vàng miếng...

Đọc thêm

Bảng tỷ giá vàng ngày 17/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa. Loại 0.1 chỉ632,000687,00017/02/2024b. Loại 0.3 chỉ1,900,0001,981,00017/02/2024c. Loại 0.5 chỉ3,170,0003,285,00017/02/2024d. Loại 1 chỉ6,340,0006,520,00017/02/2024e. Loại 10 chỉ63,400,00065,200,00017/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC 1Vàng miếng...

Đọc thêm

Bảng tỷ giá vàng ngày 16/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀYA VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈa. Loại 0.1 chỉ630,000685,00016/02/2024b. Loại 0.3 chỉ1,894,0001,975,00016/02/2024c. Loại 0.5 chỉ3,160,0003,275,00016/02/2024d. Loại 1 chỉ6,320,0006,500,00016/02/2024e. Loại 10 chỉ63,200,00065,000,00016/02/2024BVÀNG MIẾNG SJC 1Vàng miếng...

Đọc thêm