Giá vàng

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         711,000         747,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,133,000      2,241,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 14/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         696,000         740,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,088,000      2,220,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 13/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         700,000         740,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,100,000      2,220,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         686,000         763,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,058,000      2,289,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         686,000         760,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,058,000      2,280,000         c)...

Đọc thêm

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁNI. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP         a) Loại 0.1 chỉ         686,000         755,000         b) Loại 0.3 chỉ      2,058,000      2,265,000         c)...

Đọc thêm