CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ THU ĐỔI HÀNG HÓA

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ THU ĐỔI HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116 /2023/QĐ-TGĐ ngày  04  /   12   /2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín)

 

I. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các Kênh bán hàng của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ).

II. Đối tượng áp dụng

    Quy định này áp dụng cho tất cả đối tượng KH có nhu cầu bán lại hoặc đổi/trả lại các sản phẩm SBJ.

III. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau:

 • - Công ty là Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
 • - Đơn vị là các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm, CH/CN trực thuộc Công ty và các điểm liên kết CN/PGD Sacombank.
 • - TT.KD là Trung tâm Kinh doanh trực thuộc Công ty.
 • - NV.BH là Nhân viên bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh.
 • NV/CV.QLCL là Nhân viên/Chuyên viên Quản lý Chất lượng thuộc Phòng Quản lý Rủi ro-Pháp lý và Tuân thủ.
 • - NV.GĐ là nhân viên giám định thuộc Trung tâm Giám định và Chế tác Kim hoàn.
 • - KH (khách hàng) là tổ chức/cá nhân giao dịch tại Công ty.
 • - CH/CN là Cửa hàng/Chi nhánh trực thuộc Công ty.
 • - CN/PGD: Là Chi nhánh/ Phòng giao dịch Sacombank.
 • - Thu đổi: là việc Công ty thu mua lại sản phẩm của Công ty hoặc thu mua lại đồng thời cùng lúc bán ra sản phẩm theo nhu cầu KH.
IV. Quy định chung

- Để bảo đảm quyền lợi của KH khi KH đến giao dịch tại Công ty, NV.BH có trách nhiệm hướng dẫn KH thực hiện như sau:

 • Đề nghị KH kiểm tra lại hàng và tiền trước khi ra khỏi quầy thanh toán. Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) của KH, Công ty chỉ giải quyết trong vòng 01 ngày kể từ ngày giao dịch với KH.
 • + Đề nghị KH giữ lại hóa đơn của sản phẩm để được hưởng ưu đãi trong trường hợp bán lại hoặc đổi hàng. Nếu KH không có hóa đơn, Công ty sẽ mua hoặc đổi hàng (theo nhu cầu của KH) căn cứ vào chính sách hậu mãi của Công ty đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện giao dịch.

- Tất cả các trường hợp thu đổi phải đính kèm hóa đơn gốc. Trường hợp trên một hóa đơn có 2 món hàng trở lên nhưng KH chỉ bán một món thì NV.BH phải mượn lại hóa đơn gốc để photo lưu lại. 

- Khách hàng có thể đổi nhiều sản phẩm có tổng giá trị nhỏ hơn sang 1 sản phẩm mới và ngược lại. Giá trị sử dụng quy đổi là giá trị sản phẩm sau chiết khấu.

- Đối với sản phẩm có đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu lại trên hóa đơn thì tiến hành thu lại theo tỉ lệ thỏa thuận đã đóng dấu ở mặt sau của hoá đơn. Trường hợp không đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu đổi ở mặt sau của hóa đơn thì áp dụng thu lại theo quy định hiện hành được niêm yết tại website: sacombank-sbj.com.

- Chế độ đổi chỉ được áp dụng cho các nhóm sản phẩm cùng nhóm chủng loại.

- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn khi thu mua lại. Đối với trọng lượng sản phẩm nếu phát sinh chênh lệch/ hao hụt do quá trình sử dụng bị hao mòn thì xử lý như sau: (i) nếu trọng lượng chênh lệch/ hao hụt từ 05 ly vàng trở lại thì không trừ vào giá thu mua lại; (ii) nếu trọng lượng chênh lệch/ hao hụt lớn hơn 05 ly vàng thì sẽ trừ giá trị hao hụt này vào giá thu mua lại, với giá trị hao hụt được tính bằng trọng lượng hao hụt nhân với đơn giá bán theo bảng tỷ giá tại thời điểm đó.

- Tất cả các trang sức, kim cương của SBJ (được NV.BH, NV/CV.QLCL, NV/CV.GĐ xác nhận) khi thu mua lại không thể trích lục hóa đơn thì sẽ được thu theo giá thỏa thuận do Tổng giám đốc/ người được ủy quyền quyết định giá mua lại theo hạn mức quy định trong từng thời kỳ.

- Đối với đá CZ, đá bán quý thì không thu mua lại.

- Các loại đá quý Ruby/ Sapphire/ Emeral…: thu lại theo quy định tại phụ lục 01

 

Trường hợp hậu mãi tại Văn phòng Công ty: bên cạnh các quy định nêu trên, đối với trường hợp hậu mãi tại văn phòng công ty thì lưu ý các nội dung sau:

- Hàng do lỗi kỹ thuật đã được Công ty sửa chữa trên 2 lần (theo nhận định của TTGĐ&CTKH): thu lại 100% giá trị hóa đơn, trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng thể hiện trên hóa đơn, sau thời gian quy định sẽ thu đổi theo chế độ hiện hành.

- Sản phẩm mua lại (bao gồm sản phẩm cũ được mua lại với hình thức nguyên liệu) được kiểm tra và nhập kho ngay trong ngày mua lại.

Đối với hàng hóa có giấy chứng nhận sản phẩm/hóa đơn, nhân viên kinh doanh và NVBH có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm với giấy chứng nhận sản phẩm/hoá đơn và ghi đầy đủ thông tin trên biên nhận mua hàng.

 

V. Quy định cụ thể

    1. Thanh toán

Mọi giao dịch mua/bán/trao đổi giữa KH và Công ty đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

    2. Chính sách bảo hành và thu đổi hàng hóa:

   a) Quy định về bảo hành, sửa chữa

- Đối với vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, kim cương:

    + Bảo hành vĩnh viễn đánh bóng, xi mới.

            + Đối với các sản phẩm bị đứt, gãy: không thuộc phạm vi bảo hành sẽ thực hiện tính phí theo thực tế phát sinh.

            + Bảo hành 6 tháng về đá kim cương tấm, đá CZ tấm (rớt do lỗi kỹ thuật).

            + Khi KH mua kim cương ép vỉ hoặc vỏ trang sức kim cương SBJ, KH sẽ được miễn phí tiền công gắn đá lần đầu tiên.

Đối với sản phẩm bạc, đá quý: không bảo hành, nếu KH có nhu cầu sửa chữa sẽ tính phí theo thỏa thuận.

 

  b) Quy định về thu đổi hàng hóa

- Trường hợp thu đổi theo giá thỏa thuận:

  •  

            + Sản phẩm còn hóa đơn và không còn nguyên vẹn.

            + Sản phẩm mất hóa đơn - truy lục được, còn nguyên vẹn và mua trên 2 năm kể từ ngày xuất hóa đơn.

            + Sản phẩm mất hóa đơn - truy lục được và không còn nguyên vẹn.

            + Sản phẩm không truy lục được hóa đơn.

 • Xác định giá thỏa thuận:

Giá thỏa thuận =  tổng giá trị của nguyên liệu cấu thành sản phẩm

 Giá trị của nguyên liệu cấu thành sản phẩm = giá trị vàng cấu thành + giá trị kim cương cấu thành (nếu có)

Trong đó:

+ Giá trị vàng cấu thành: Thu lại trọng lượng theo giá niêm yết Mua vào trên Bảng giá vàng của Công ty ban hành tại thời điểm giao dịch.

+ Kim cương: thu lại theo giá thỏa thuận.

+ Các loại đá còn lại: không thu đổi.

- Trường hợp thu đổi theo tỷ lệ: (Theo phụ lục 01 đính kèm).

VI. Điều khoản thi hành

 1. Các Đơn vị nghiệp vụ Công ty SBJ và CBNV liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Quy định này. 
 2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng giám đốc quyết định.

 

 

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm QĐ…116..Ngày…04/12/2023….của Tổng giám đốc duyệt thuận về Chính sách bảo hành và thu đổi hàng hóa)

 

STT

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM CÒN HÓA ĐƠN

SẢN PHẨM MẤT HÓA ĐƠN - TRUY LỤC ĐƯỢC

 
 

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN

SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN
(Mua dưới hoặc bằng 02 năm kể từ ngày xuất hóa đơn
)

 

MUA  LẠI

ĐỔI HÀNG

MUA  LẠI

ĐỔI HÀNG

 

1

Vàng 24K ép vỉ

- Trường hợp sản phẩm còn nguyên bao bì ép vỉ: mua vào theo giá niêm yết mua vào vàng 24K ép vỉ.

- Trường hợp sản phẩm không còn trong bao bì nhưng vẫn đảm bảo đúng trọng lượng và nguyên vẹn như ban đầu:

 + Mua vào theo giá niêm yết mua vào vàng 24K ép vỉ trừ 15.000đ.

 + Ép vỉ lại: chi phí 15.000đ/vỉ.

- Trường hợp sản phẩm không còn trong bao bì hoặc không còn nguyên vẹn như ban đầu: mua vào theo trọng lượng cân lại của sản phẩm với giá niêm yết theo hàm lượng vàng đo thực tế.

 

 

2

Trang sức kiểu Ý

Trang sức SBJ bán theo trọng lượng

Thu lại 60% giá trị hóa đơn.

Thu lại 70% giá trị hóa đơn.

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

Thu theo giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện mua lại.

Thu lại theo thỏa thuận tại thời điểm thực hiện đổi.

 

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

 

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

 

3

Trang sức vỏ kim cương

Thu lại  70% giá trị hóa đơn.

Thu lại  75% giá trị hóa đơn.

Thu lại  60% giá trị hóa đơn.

Thu lại 70% giá trị hóa đơn.

 

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

 

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

 

4

Trang sức gắn đá CZ/ đá màu
 

 

Trang sức nhẫn cặp

 

 

Trang sức trơn

Thu lại  60% giá trị hóa đơn.

Thu lại  75% giá trị hóa đơn.

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

Thu lại  60% giá trị hóa đơn.

Thu lại  70% giá trị hóa đơn.

 

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

 

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn (áp dụng theo phần mua lại).

 

5

Trang sức thiết kế riêng theo yêu cầu


Trang sức/ mỹ nghệ bán theo giá công

Vàng: Thu lại trọng lượng theo giá niêm yết theo bảng tỷ giá Mua vào tại thời điểm thu đổi.

-  Đá quý (Kim cương/Ruby/Sapphire): thu lại theo giá thỏa thuận.
-  Đá bán quý, đá CZ: không thu đổi.

 

 
 
 
 

6

Kim cương ép vỉ

Kim cương dưới hoặc bằng 6.0 ly, thu lại  83% theo giá trị hóa đơn

Kim cương dưới hoặc bằng 6.0 ly, thu lại 87% giá trị hóa đơn.

Kim cương dưới hoặc bằng 6.0 ly, thu lại  80% giá trị hóa đơn.

Kim cương từ 6.0 ly trở lên, thu lại 85% giá trị hóa đơn.

Kim cương dưới hoặc bằng 6.0 ly, thu lại  85% giá trị hóa đơn.

Kim cương từ 6.0 ly trở lên, thu lại  87% theo giá trị hóa đơn.

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn áp dụng theo phần mua lại.

 

Kim cương từ 6.0 ly trở lên, thu lại  85% theo giá trị hóa đơn.

Kim cương từ 6.0 ly trở lên, thu lại  88% giá trị hóa đơn.

 

 

Điều kiện: đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn.

 

 

Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị nhỏ hơn áp dụng theo phần mua lại.

 

-  Trường hợp KH mua kim cương thanh toán bằng thẻ tín dụng khi bán lại dưới 45 ngày thì tỉ lệ thu đổi là 75%, sau 45 ngày thu đổi theo quy định trên.

- Trường hợp KH khi bán lại kim cương làm mất giấy kiểm định GIA: trừ 2.000.000 đ/viên.
-  Trường hợp kim cương bị nứt mẻ, trầy xước:  Không thu lại

 

7

Các loại đá quý Ruby/ Sapphire/ Emeral

-  Giá trị hóa đơn từ 1.000.000 đ/viên trở lên:
 Thu lại theo giá thỏa thuận.

 

8

Phụ kiện, trang sức khác vàng

Không thu đổi.

 

9

Quà tặng, mỹ nghệ khác vàng

Không thu đổi.

 

 

Lưu ý: Sản phẩm không có hóa đơn mà không trích lục được hóa đơn và không có cơ sở xác định sản phẩm đó là của SBJ thì SBJ sẽ không áp dụng chính sách thu đổi theo quy định này. Theo đó, SBJ có thể từ chối không thu đổi.