Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/06/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         699,000         752,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,097,000      2,256,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,495,000      3,760,000
         d) Loại 1 chỉ      6,990,000      7,520,000
         e) Loại 10 chỉ    69,900,000    75,200,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    76,680,000    79,280,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      6,990,000      7,090,000
2. Vàng 24K      6,980,000      7,520,000
3. Vàng 95%      6,630,000      7,220,000
4. Vàng 68%      4,630,000      5,170,000
5. Vàng 18K (75%)      5,140,000      5,700,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,890,000      4,430,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,670,000      3,170,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau