Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2022 - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2022 - Giá giao dịch tại quầy

STT

TÊN

GIÁ MUA

GIÁ BÁN

NGÀY

1

VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ

   
 

1. Tín Vàng Trường Thịnh

 

 5,350,000

 

 

  5,500,000

 

7/2/2022

2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ

       5,420,000

 

  5,510,000

 

7/2/2022

3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…)

 

       5,400,000

 

     5,670,000

7/2/2022

2

VÀNG MIẾNG SJC

   
 

1. Vàng miếng SJC

 

      6,160,000

 

       6,280,000

7/2/2022

3

VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC

   

1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)

 

      5,500,000

 

 

    5,600,000

 

7/2/2022

2  Vàng 99,99 (24K)

 

      5,345,000

 

 

    5,450,000

 

7/2/2022

3. Vàng 18K

 

      3,974,000

 

 

    4,154,000

 

7/2/2022

4. Vàng 14K

 

      3,070,000

 

 

    3,250,000

 

7/2/2022

5. Vàng 10K

 

 2,151,000

 

 

  2,331,000

 

7/2/2022

Bài trước Bài sau