Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/06/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/06/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SPĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         686,000         760,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,058,000      2,280,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,430,000      3,800,000
         d) Loại 1 chỉ      6,860,000      7,600,000
         e) Loại 10 chỉ    68,600,000    76,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    74,680,000    77,280,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      6,860,000      6,960,000
2. Vàng 24K      6,850,000      7,600,000
3. Vàng 95%      6,510,000      7,290,000
4. Vàng 68%      4,540,000      5,220,000
5. Vàng 18K (75%)      5,040,000      5,760,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,810,000      4,480,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,620,000      3,200,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau