Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         726,000         775,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,178,000      2,325,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,630,000      3,875,000
         d) Loại 1 chỉ      7,260,000      7,750,000
         e) Loại 10 chỉ    72,600,000    77,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    83,500,000    91,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,260,000      7,360,000
2. Vàng 24K      7,250,000      7,750,000
3. Vàng 95%      6,890,000      7,440,000
4. Vàng 68%      4,810,000      5,320,000
5. Vàng 18K (75%)      5,340,000      5,870,000
6. Vàng 14K (58,3%)      4,050,000      4,560,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,780,000      3,260,000
 
Bài trước Bài sau