Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/05/2024 - lần 3

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/05/2024 - lần 3

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         722,000         780,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,166,000      2,340,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,610,000      3,900,000
         d) Loại 1 chỉ      7,220,000      7,800,000
         e) Loại 10 chỉ    72,200,000    78,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    84,500,000    91,200,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,220,000      7,320,000
2. Vàng 24K      7,210,000      7,800,000
3. Vàng 95%      6,850,000      7,480,000
4. Vàng 68%      4,780,000      5,360,000
5. Vàng 18K (75%)      5,310,000      5,910,000
6. Vàng 14K (58,3%)      4,020,000      4,590,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,770,000      3,290,000
Bài trước Bài sau