Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 25/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 25/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            705,000            745,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,115,000         2,235,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,525,000         3,725,000
         d) Loại 1 chỉ         7,050,000         7,450,000
         e) Loại 10 chỉ       70,500,000       74,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       81,100,000       84,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,500,000         7,600,000
2. Vàng 24K         7,050,000         7,450,000
3. Vàng 95%         6,750,000         7,150,000
4. Vàng 68%         4,690,000         5,120,000
5. Vàng 18K (75%)         5,250,000         5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)         3,960,000         4,390,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,730,000         3,140,000
 
Bài trước Bài sau