Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            708,000            775,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,124,000         2,325,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,540,000         3,875,000
         d) Loại 1 chỉ         7,080,000         7,750,000
         e) Loại 10 chỉ       70,800,000       77,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       82,000,000       84,800,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                               ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,800,000         7,900,000
2. Vàng 24K         7,080,000         7,750,000
3. Vàng 95%         6,770,000         7,440,000
4. Vàng 68%         4,810,000         5,320,000
5. Vàng 18K (75%)         5,360,000         5,870,000
6. Vàng 14K (58,3%)         4,050,000         4,560,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,750,000         3,260,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau