Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        692,000        708,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,076,000     2,124,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,460,000     3,540,000
         d) Loại 1 chỉ     6,920,000     7,080,000
         e) Loại 10 chỉ   69,200,000   70,800,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   78,700,000   81,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,130,000     7,230,000
2. Vàng 24K     6,910,000     7,080,000
3. Vàng 95%     6,560,000     6,730,000
4. Vàng 68%     4,660,000     4,860,000
5. Vàng 18K (75%)     5,160,000     5,360,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,970,000     4,170,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,780,000     2,980,000
Bài trước Bài sau