Bộ lọc

E-Gift

Phiếu Quà Tặng điện tử SBJ E-Gift Diamond trị giá 5.000.000đ

E-Gift

5,000,000₫

Lợi ích của Phiếu quà tặng SBJ E-Gift-    Khách hàng có thể sử dụng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift thanh toán tại hệ thống cửa hàng SBJ & online thật tiện lợi.-    Người sở hữu Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift có thể được chuyển tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, nhân viên… Cách Mua:-    Mua tại : https://sacombank-sbj.com/collections/E-Gift-    Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến.-    Nhập thông tin người nhận ở mục ‘Thông tin khách hàng’.-    Sau khi hoàn tất thanh toán, phiếu quà tặng sẽ được gửi qua SMS.Lưu Ý Email của quý khách sẽ dùng để định danh khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử(nhập đúng email lúc mua sản phẩm bằng phiếu quà tặng điện tử). Niếu quý khách tặng phiếu quà tặng điện tử cho người thân, bạn bè... cung cấp thêm email kèm mã phiếu quà tặng để sử dụng.Điều kiện Sử dụng:-  ...

Phiếu Quà Tặng điện tử SBJ E-Gift Platinum trị giá 2.000.000đ

E-Gift

2,000,000₫

Lợi ích của Phiếu quà tặng SBJ E-Gift-    Khách hàng có thể sử dụng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift thanh toán tại hệ thống cửa hàng SBJ & online thật tiện lợi.-    Người sở hữu Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift có thể được chuyển tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, nhân viên… Cách Mua:-    Mua tại : https://sacombank-sbj.com/collections/E-Gift-    Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến.-    Nhập thông tin người nhận ở mục ‘Thông tin khách hàng’.-    Sau khi hoàn tất thanh toán, phiếu quà tặng sẽ được gửi qua SMS.Lưu Ý Email của quý khách sẽ dùng để định danh khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử(nhập đúng email lúc mua sản phẩm bằng phiếu quà tặng điện tử). Niếu quý khách tặng phiếu quà tặng điện tử cho người thân, bạn bè... cung cấp thêm email kèm mã phiếu quà tặng để sử dụng.Điều kiện Sử dụng:-  ...

Phiếu Quà Tặng điện tử SBJ E-Gift Gold trị giá 1.000.000đ

E-Gift

1,000,000₫

Lợi ích của Phiếu quà tặng SBJ E-Gift-    Khách hàng có thể sử dụng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift thanh toán tại hệ thống cửa hàng SBJ & online thật tiện lợi.-    Người sở hữu Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift có thể được chuyển tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, nhân viên… Cách Mua:-    Mua tại : https://sacombank-sbj.com/collections/E-Gift-    Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến.-    Nhập thông tin người nhận ở mục ‘Thông tin khách hàng’.-    Sau khi hoàn tất thanh toán, phiếu quà tặng sẽ được gửi qua SMS.Lưu Ý Email của quý khách sẽ dùng để định danh khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử(nhập đúng email lúc mua sản phẩm bằng phiếu quà tặng điện tử). Niếu quý khách tặng phiếu quà tặng điện tử cho người thân, bạn bè... cung cấp thêm email kèm mã phiếu quà tặng để sử dụng.Điều kiện Sử dụng:-  ...

Phiếu Quà Tặng điện tử SBJ E-Gift Emerald trị giá 500.000đ

E-Gift

500,000₫

Lợi ích của Phiếu quà tặng SBJ E-Gift-    Khách hàng có thể sử dụng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift thanh toán tại hệ thống cửa hàng SBJ & online thật tiện lợi.-    Người sở hữu Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift có thể được chuyển tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, nhân viên… Cách Mua:-    Mua tại : https://sacombank-sbj.com/collections/E-Gift-    Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến.-    Nhập thông tin người nhận ở mục ‘Thông tin khách hàng’.-    Sau khi hoàn tất thanh toán, phiếu quà tặng sẽ được gửi qua SMS.Lưu Ý Email của quý khách sẽ dùng để định danh khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử(nhập đúng email lúc mua sản phẩm bằng phiếu quà tặng điện tử). Niếu quý khách tặng phiếu quà tặng điện tử cho người thân, bạn bè... cung cấp thêm email kèm mã phiếu quà tặng để sử dụng.Điều kiện Sử dụng:-  ...

Phiếu Quà Tặng điện tử SBJ E-Gift Silver trị giá 100.000đ

E-Gift

100,000₫

Lợi ích của Phiếu quà tặng SBJ E-Gift-    Khách hàng có thể sử dụng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift thanh toán tại hệ thống cửa hàng SBJ & online thật tiện lợi.-    Người sở hữu Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift có thể được chuyển tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, nhân viên… Cách Mua:-    Mua tại : https://sacombank-sbj.com/collections/E-Gift-    Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến.-    Nhập thông tin người nhận ở mục ‘Thông tin khách hàng’.-    Sau khi hoàn tất thanh toán, phiếu quà tặng sẽ được gửi qua SMS.Lưu Ý Email của quý khách sẽ dùng để định danh khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử(nhập đúng email lúc mua sản phẩm bằng phiếu quà tặng điện tử). Niếu quý khách tặng phiếu quà tặng điện tử cho người thân, bạn bè... cung cấp thêm email kèm mã phiếu quà tặng để sử dụng.Điều kiện Sử dụng:-  ...