Điều khoản Đại Lý Phát Triển Kinh Doanh Sacombank-SBJ

CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN
CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE SACOMBANK-SBJ


Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Affiliate của Sacombank-SBJ và được xem là bản thỏa thuận giữa Sacombank-SBJ với Cộng tác viên Affiliate của mình. 
Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Affiliate của Sacombank-SBJ, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dưới đây.
Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều được coi là không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.


Điều 1. Định nghĩa

1.1. Hoa hồng dịch vụ
Được hiểu là hoa hồng phát sinh từ các sản phẩm do Sacombank-SBJ cung cấp, chúng tôi chỉ ghi nhận là hoa hồng khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng (Khách hàng đăng ký mua hàng thông qua link giới thiệu của Cộng tác viên Affiliate và được hệ thống ghi nhận mã giới thiệu là mã của Cộng tác viên Affiliate).

1.2. Cộng tác viên Affiliate của Sacombank-SBJ
Được hiểu là những cá nhân đồng ý với thỏa thuận Affiliate của Sacombank-SBJ, có tham gia giới thiệu, hỗ trợ tìm hiểu và tư vấn các sản phẩm và dịch vụ của Sacombank-SBJ tới khách hàng (vai trò như nhân viên phát triển kinh doanh).

1.3. Thông tin bảo mật
Cộng tác viên Affiliate không sử dụng, chia sẻ những hình ảnh mang tính cá nhân của Sacombank-SBJ và khách hàng của Sacombank-SBJ vào mục đích khác KHÔNG PHẢI MỤC ĐÍCH PHÂN PHỐI VÀ KINH
DOANH SẢN PHẨM CỦA SACOMBANK-SBJ (hình ảnh các thành viên trong đội ngũ của Sacombank-SBJ hoặc hình ảnh khách hàng chưa được sự đồng ý của đơn vị của cá nhân, hình ảnh thông tin mang tính
chất nội bộ).

1.4. Giá bán sản phẩm
Giá bán sẽ được niêm yết trên website của Sacombank-SBJ. Cộng tác viên Affiliate Bán theo giá trên website
KHÔNG  tùy chỉnh theo giá của cộng tác viên mong muốn và thấp hơn giá niêm yết trên website của Sacombank-SBJ.

1.5. Sản phẩm
Là các sản phẩm quà tặng cao cấp, quà tặng doanh nghiệp, sản phẩm mỹ nghệ, trang sức bằng vàng, trang sức khác vàng, trang sức ý, kim cương, quà tặng Phong Thủy...thuộc quyền sở hữu của Sacombank-SBJ

1.6. Tài khoản được giới thiệu
Được hiểu như là tất cả khách hàng mua sản phẩm của Sacombank-SBJ được giới thiệu bởi một Affiliate của Sacombank-SBJ. Tài khoản phải được đăng ký trên hệ thống của Sacombank-SBJ.

1.7. Chính sách Cookie của Sacombank-SBJ
Sacombank-SBJ hiện cung cấp thời hạn sử dụng Cookie là 60 ngày. Điều này có nghĩa là kể từ khi khách hàng click vào liên kết giới thiệu của Affiliate cho đến khi có phát sinh giao dịch mua hàng, nếu trong thời hạn 60 ngày (mà không click vào liên kết giới thiệu có gắn mã của người khác, nếu xảy ra thì sẽ được ghi nhận cho mã của người khác), hoa hồng sẽ được ghi nhận.


Điều 2. Thanh toán hoa hồng


2.1. Thời hạn thanh toán
Hoa hồng từ chương trình Affiliate sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ).

2.2. Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán hoa hồng thông qua tài khoản ngân hàng đăng ký của cộng tác viên đã cung cấp khi đăng ký.