Điều Khoản Dịch Vụ Phiếu Quà Tặng Điện Tử

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Phiếu Quà Tặng Điện Tử SBJ E-Gift: Là phiếu quà tặng điện tử hay gọi tắc là “SBJ E-Gift”, có thể được in ra thẻ cào dùng để thanh toán hóa đơn mua sản phẩm, dịch vụ tại Sacombank-SBJ.

Giấy tờ tùy thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu.

Điều 2: Qui chế sử dụng phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin bạn cung cấp cho Sacombank-SBJ.

Khi sử dụng phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gitf bạn phải cung cấp giấy tờ tùy thân của mình để SBJ lưu trữ trong vòng 6 tháng.

Trong vòng 6 tháng từ ngày nhận tin nhắn SMS phiếu quà tặng điện tử, niếu bạn không sử dụng phiếu quà tặng điện tử sẽ bị hết hạn sử dụng và Sacombank-SBJ sẽ không hoàn lại tiền.

Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng SBJ E-Gift này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Sacombank-SBJ khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của Sacombank-SBJ.

Điều 3: Các hành vi cấm

Giả mạo giấy tờ tùy thân của người khác nhằm trục lợi cá nhân. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân.

Đánh cấp phiếu quà tặng điện tử của người khác để sử dụng.

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Sacombank-SBJ.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống.

Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Sacombank-SBJ dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

Điều 4: Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng mua phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift được quyền chỉ định người thụ hưởng phiếu quà tặng điện tử đó.

Khách hàng sử dụng thẻ quà tặng điện tử SBJ E-Gift để thanh toán hóa đơn mua hàng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ của Sacombank-SBJ.

Được quyền yêu cầu Sacombank-SBJ cung cấp thông tin người sử dụng phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift bao gồm họ tên. Sacombank-SBJ chỉ cung cấp CMNN, hộ chiếu giấy tờ tùy thân cho cơ quan chức năng thi hành pháp luật khi có tranh chấp.

Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 5: Trách nhiệm của khách hàng

Để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ Sacombank-SBJ, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo số hotline. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mã phiếu quà tặng, Mật khẩu, số điện thoại mua hàng, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

Sacombank-SBJ sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu phiếu quà tặng điện tử nếu có tranh chấp và Sacombank-SBJ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu Phiếu quà tặng điện tử.

Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Sacombank-SBJ sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Quyền của Sacombank-SBJ

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng phiếu quà tặng điện tử này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Sacombank-SBJ được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, khóa phiếu quà tặng điện tử của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Sacombank-SBJ có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sacombank-SBJ có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác.

Điều 7: Trách nhiệm của Sacombank-SBJ

Có trách nhiệm hỗ trợ người mua phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift và người sử dụng phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sacombank-SBJ.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Sacombank-SBJ, tuy nhiên Sacombank-SBJ chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, người mua hàng Sacombank-SBJ không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Sacombank-SBJ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì khi bạn để lộ thông tin Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift.

Saombank-SBJ hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về việc bạn trao tặng Phiếu quà tặng điện tử SBJ E-Gift cho bên thứ 3.

Điều 9: Giải quyết khiếu nại tố cáo

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và mua hàng tại Sacombank-SBJ để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Sacombank-SBJ, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.