ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

GIAO DỊCH MUA HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE SACOMBANK-SBJ

 

Hiệu lực từ ngày : …25/05/2023………..

Điều khoản và điều kiện này cùng với các thông tin Khách hàng (KH) đã đăng ký với SBJ và thông tin mà KH nhập/chọn tại website trực tuyến https://sacombank-sbj.com là nội dung Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa SBJ và KH (sau đây gọi là “Hợp đồng”). Bằng việc xác nhận đồng ý với Điều khoản và điều kiện này, KH thừa nhận rằng: (i) KH đã được SBJ cung cấp đầy đủ thông tin về Hợp đồng, sản phẩm, dịch vụ của SBJ, (ii) Bằng việc xác nhận đồng ý với điều khoản và điều kiện này khi giao dịch với SBJ, KH cam kết đã đọc, hiểu và chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này khi giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ do SBJ cung cấp.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1 SBJ (Bên Bán):Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (100% vốn của Sacombank), là một công ty có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên trang website thương mại điện tử bán hàng “sacombank-sbj.com phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2 Website Sacombank-SBJ: Là website thương mại điện tử có địa chỉ “sacombank-sbj.com, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của SBJ, cho phép Khách hàng thực hiện giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ SBJ kinh doanh theo quy định pháp luật (website đã được thông báo Bộ Công thương tại http://online.gov.vn/Home/WebDetails/15402) .

1.3 Thanh toán mua hàng hóa trên website Sacombank-SBJ: Là việc Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc thanh toán tiền mặt khi nhận hàng để tiến hành thanh toán cho giao dịch mua hàng hóa với SBJ. Các giao dịch mua hàng trên website Sacombank-SBJ, SBJ và Khách hàng ngoài việc phải tuân thủ các quy định tại văn bản này, còn đồng thời phải tuân thủ quy định về quy định khác có liên quan và của pháp luật.

1.4 Khách hàng (Bên Mua):bên có nhu cầuthực hiện mua hàng hóa, dịch vụ của SBJ trên website Sacombank-SBJ.

1.5 Thời gian giao dịch trên website Sacombank-SBJ: 24/7, SBJ hoàn toàn được quyền đơn phương thay đổi thời gian giao dịch hệ thống trên website Sacombank-SBJ theo quy định của SBJ trong từng thời kỳ.

1.6 Chứng từ điện tử: Là các điều khoản và điều kiện, xác nhận, lệnh thanh toán, chuyển tiền, dữ liệu điện tử ghi nhận giao dịch, các giao dịch khác và chứng từ điện tử khác theo quy định của pháp luật được trích xuất từ hệ thống của SBJ sau khi đã có đầy đủ các dữ liệu thông tin khi các Bên thực hiện giao dịch trên website Sacombank-SBJ. SBJ và Khách hàng thực hiện việc lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử theo các quy định hiện hành của pháp luật.

1.7 Chính sách giao dịch của SBJ: Là các chính sách liên quan đến giao dịch của SBJ với Khách hàng, được SBJ niêm yết tại mục “DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG” trên website Sacombank-SBJ tại từng thời kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách vận chuyển, kiểm hàng và thanh toán; Chế độ bảo hành, hậu mãi thu - đổi lại hàng hoá; Chính sách và hướng dẫn sử dụng Quà Tặng Got It; Chính sách đổi trả sản phẩm; Thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng; Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng; Chính sách giải quyết khiếu nại của khách hàng; Chính sách bảo mật thông tin thanh toán;…).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

2.1 Quyền và nghĩa vụ của SBJ:

a) Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm hàng hóa/dịch vụ để khách hàng hiểu và có thể sử dụng.

b) Cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi khách hàng đặt hàng.

c) Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

d) Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc khách hàng thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….theo quy định.

e) Được quyền yêu cầu Khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua hàng hóa, dịch vụ.

f) Được quyền thay đổi, áp dụng các Chính sách giao dịch của SBJ cho Khách hàng tại từng thời kỳ.

2.2 Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

a) Chấp nhận và đồng ý thực hiện đúng các quy định, chính sách, quy trình liên quan tới giao dịch hàng hóa, dịch vụ được SBJ niêm yết trên Website Sacombank-SBJ tại từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý rằng SBJ có quyền đơn phương thay đổi các Chính sách giao dịch của SBJ theo từng thời kỳ mà không cần gửi thông báo cho Khách hàng.

b) Đọc và hiểu rõ và đồng ý Điều khoản và điều kiện này cũng như các Chính sách giao dịch của SBJ trước khi xác lập giao dịch với SBJ. 

c) Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho SBJ số tiền liên quan đến giao dịch với SBJ trên website Sacombank-SBJ.

d) Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho SBJ liên quan tới các giao dịch khi SBJ có yêu cầu.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành:

3.1 Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ thời điểm KH xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung cho đến khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ được xác định nêu trong Điều khoản và điều kiện này.

3.2 KH cam kết thực hiện đúng Điều khoản và điều kiện này cũng như các quy định của SBJ về dịch vụ và các thỏa thuận liên quan khác với SBJ.

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN