THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Nghị định 13/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023 quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của Quý Khách hàng (chủ thể dữ liệu) khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà Quý Khách hàng đã cung cấp trong quá trình đăng ký, giao dịch, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Sacombank-SBJ.

Do đó, kính đề nghị Quý Khách hàng xác nhận cho phép Sacombank-SBJ được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Khách hàng đã, đang và sẽ cung cấp cho Sacombank-SBJ theo nội dung mà chúng tôi cập nhật tại Quy định ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN bên dưới.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng.