Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 01/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 01/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        683,000        699,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,049,000     2,097,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,415,000     3,495,000
         d) Loại 1 chỉ     6,830,000     6,990,000
         e) Loại 10 chỉ   68,300,000   69,900,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   78,300,000   81,100,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,040,000     7,140,000
2. Vàng 24K     6,820,000     6,990,000
3. Vàng 95%     6,470,000     6,640,000
4. Vàng 68%     4,600,000     4,800,000
5. Vàng 18K (75%)     5,100,000     5,300,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,920,000     4,120,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,740,000     2,940,000
Bài trước Bài sau