Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        690,000        705,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,070,000     2,115,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,450,000     3,525,000
         d) Loại 1 chỉ     6,900,000     7,050,000
         e) Loại 10 chỉ   69,000,000   70,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   79,300,000   81,600,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,100,000     7,200,000
2. Vàng 24K     6,890,000     7,050,000
3. Vàng 95%     6,530,000     6,700,000
4. Vàng 68%     4,640,000     4,840,000
5. Vàng 18K (75%)     5,140,000     5,340,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,950,000     4,150,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,770,000     2,970,000
Bài trước Bài sau