Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 04/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 04/05/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            710,000            740,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,130,000         2,220,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,550,000         3,700,000
         d) Loại 1 chỉ         7,100,000         7,400,000
         e) Loại 10 chỉ       71,000,000       74,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       83,200,000       86,100,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                               ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,450,000         7,550,000
2. Vàng 24K         7,090,000         7,400,000
3. Vàng 95%         6,740,000         7,100,000
4. Vàng 68%         4,700,000         5,080,000
5. Vàng 18K (75%)         5,220,000         5,610,000
6. Vàng 14K (58,3%)         3,950,000         4,360,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,720,000         3,120,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau