Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 03/05/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            711,000            741,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,133,000         2,223,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,555,000         3,705,000
         d) Loại 1 chỉ         7,110,000         7,410,000
         e) Loại 10 chỉ       71,100,000       74,100,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       82,600,000       85,400,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                               ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,460,000         7,560,000
2. Vàng 24K         7,100,000         7,410,000
3. Vàng 95%         6,750,000         7,110,000
4. Vàng 68%         4,710,000         5,090,000
5. Vàng 18K (75%)         5,230,000         5,610,000
6. Vàng 14K (58,3%)         3,960,000         4,360,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,720,000         3,120,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau