Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 02/05/2024 Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 02/05/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            715,000            775,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,145,000         2,325,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,575,000         3,875,000
         d) Loại 1 chỉ         7,150,000         7,750,000
         e) Loại 10 chỉ       71,500,000       77,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       82,600,000       85,300,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                               ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,800,000         7,900,000
2. Vàng 24K         7,140,000         7,750,000
3. Vàng 95%         6,820,000         7,440,000
4. Vàng 68%         4,860,000         5,320,000
5. Vàng 18K (75%)         5,410,000         5,870,000
6. Vàng 14K (58,3%)         4,080,000         4,560,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,780,000         3,260,000
Bài trước Bài sau