Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/03/2024 - Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/03/2024 - Lần 2

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ621,000688,00005/03/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,863,0002,064,00005/03/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,105,0003,440,00005/03/2024
d. Loại 1 chỉ6,505,0006,730,00005/03/2024
e. Loại 10 chỉ65,050,00067,300,00005/03/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)78,200,00080,600,00005/03/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,780,0006,880,00005/03/2024
2 Vàng 24K6,495,0006,730,00005/03/2024
3Vàng 18K4,860,0005,100,00005/03/2024
4Vàng 14K3,720,0003,960,00005/03/2024
5Vàng 10K2,590,0002,830,00005/03/2024
Bài trước Bài sau