Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/03/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ616,000690,00005/03/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,848,0002,070,00005/03/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,080,0003,450,00005/03/2024
d. Loại 1 chỉ6,460,0006,750,00005/03/2024
e. Loại 10 chỉ64,600,00067,500,00005/03/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)78,600,00081,000,00005/03/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,800,0006,900,00005/03/2024
2 Vàng 24K6,450,0006,750,00005/03/2024
3Vàng 18K4,686,0005,310,00005/03/2024
4Vàng 14K3,598,0004,180,00005/03/2024
5Vàng 10K2,517,0003,040,00005/03/2024
Bài trước Bài sau