Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 1  - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 1 - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 1  - Giá giao dịch tại quầy
     
STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ631,000686,0007/2/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,896,0001,977,0007/2/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,163,0003,278,0007/2/2024
d. Loại 1 chỉ6,325,0006,505,0007/2/2024
e. Loại 10 chỉ63,250,00065,050,0007/2/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)76,200,00078,800,0007/2/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,405,0006,505,0007/2/2024
2 Vàng 24K6,315,0006,455,0007/2/2024
3Vàng 18K4,651,0004,841,0007/2/2024
4Vàng 14K3,583,0003,773,0007/2/2024
5Vàng 10K2,472,0002,692,0007/2/2024
Bài trước Bài sau