Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 07/05/2024 - Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 07/05/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         715,000         745,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,145,000      2,235,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,575,000      3,725,000
         d) Loại 1 chỉ      7,150,000      7,450,000
         e) Loại 10 chỉ    71,500,000    74,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    84,700,000    87,400,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,150,000      7,250,000
2. Vàng 24K      7,140,000      7,450,000
3. Vàng 95%      6,780,000      7,150,000
4. Vàng 68%      4,740,000      5,120,000
5. Vàng 18K (75%)      5,260,000      5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,980,000      4,390,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,740,000      3,140,000

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau