Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         712,000         745,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,136,000      2,235,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,560,000      3,725,000
         d) Loại 1 chỉ      7,120,000      7,450,000
         e) Loại 10 chỉ    71,200,000    74,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    84,800,000    87,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,120,000      7,220,000
2. Vàng 24K      7,110,000      7,450,000
3. Vàng 95%      6,760,000      7,150,000
4. Vàng 68%      4,720,000      5,120,000
5. Vàng 18K (75%)      5,230,000      5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,970,000      4,390,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,730,000      3,140,000
 
Bài trước Bài sau