Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         711,000         744,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,133,000      2,232,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,555,000      3,720,000
         d) Loại 1 chỉ      7,110,000      7,440,000
         e) Loại 10 chỉ    71,100,000    74,400,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    85,400,000    88,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,110,000      7,210,000
2. Vàng 24K      7,100,000      7,440,000
3. Vàng 95%      6,750,000      7,140,000
4. Vàng 68%      4,710,000      5,110,000
5. Vàng 18K (75%)      5,230,000      5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,960,000      4,380,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,720,000      3,130,000
 

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau