Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024 - Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         712,000         765,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,136,000      2,295,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,560,000      3,825,000
         d) Loại 1 chỉ      7,120,000      7,650,000
         e) Loại 10 chỉ    71,200,000    76,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    86,100,000    89,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,120,000      7,220,000
2. Vàng 24K      7,110,000      7,650,000
3. Vàng 95%      6,760,000      7,340,000
4. Vàng 68%      4,720,000      5,250,000
5. Vàng 18K (75%)      5,230,000      5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,970,000      4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,730,000      3,220,000

THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG

Bài trước Bài sau