Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024 - Lần 4

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/05/2024 - Lần 4

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ         714,000         766,000
         b) Loại 0.3 chỉ      2,142,000      2,298,000
         c) Loại 0.5 chỉ      3,570,000      3,830,000
         d) Loại 1 chỉ      7,140,000      7,660,000
         e) Loại 10 chỉ    71,400,000    76,600,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)    86,400,000    90,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)      7,140,000      7,240,000
2. Vàng 24K      7,130,000      7,660,000
3. Vàng 95%      6,770,000      7,350,000
4. Vàng 68%      4,730,000      5,260,000
5. Vàng 18K (75%)      5,250,000      5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)      3,980,000      4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)      2,730,000      3,230,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau