Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/02/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/02/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ598,000660,00020/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,795,0001,925,00020/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,080,0003,210,00020/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,180,0006,370,00020/02/2024
e. Loại 10 chỉ61,800,00063,700,00020/02/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)74,800,00078,200,00020/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,350,0006,450,00020/02/2024
2 Vàng 24K6,150,0006,350,00020/02/2024
3Vàng 18K4,593,0004,813,00020/02/2024
4Vàng 14K3,522,0003,742,00020/02/2024
5Vàng 10K2,448,0002,668,00020/02/2024
Bài trước Bài sau