Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/02/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/02/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ611,000673,00021/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,824,0001,954,00021/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,095,0003,225,00021/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,180,0006,380,00021/02/2024
e. Loại 10 chỉ61,800,00063,800,00021/02/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)75,800,00078,600,00021/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,350,0006,450,00021/02/2024
2 Vàng 24K6,170,0006,380,00021/02/2024
3Vàng 18K4,593,0004,813,00021/02/2024
4Vàng 14K3,550,0003,770,00021/02/2024
5Vàng 10K2,470,0002,690,00021/02/2024
Bài trước Bài sau