Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 22/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 22/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        732,000        758,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,196,000     2,274,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,660,000     3,790,000
         d) Loại 1 chỉ     7,320,000     7,580,000
         e) Loại 10 chỉ   73,200,000   75,800,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   80,000,000   83,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,630,000     7,730,000
2. Vàng 24K     7,300,000     7,580,000
3. Vàng 95%     6,870,000     7,270,000
4. Vàng 68%     4,780,000     5,210,000
5. Vàng 18K (75%)     5,350,000     5,740,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,030,000     4,460,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,780,000     3,190,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau