Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 19/04/2024 - Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 19/04/2024 - Lần 2

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                    ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ           734,000           765,000
         b) Loại 0.3 chỉ        2,202,000        2,295,000
         c) Loại 0.5 chỉ        3,670,000        3,825,000
         d) Loại 1 chỉ        7,340,000        7,640,000
         e) Loại 10 chỉ      73,400,000      76,400,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                             ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)      81,500,000      84,000,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                                     ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)        7,690,000        7,790,000
2. Vàng 24K        7,320,000        7,650,000
3. Vàng 95%        6,930,000        7,340,000
4. Vàng 68%        4,810,000        5,250,000
5. Vàng 18K (75%)        5,400,000        5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)        4,060,000        4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)        2,790,000        3,220,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau